Przemysł rolno-spożywczy

Pieczywo - wyroby ciastkarskie