działalność

Słowa kluczowe związane z przedsiębiorstwem

Owce i kozy /  Trzoda chlewna /  Konie i osły / 

 Dodatkowe informacje

Organizacja

  • Typ przedsiębiorstwa
    Siedziba

Rynki i strefy wymiany

  • Obsługiwane strefy
    Regionalny  -  Krajowy  -  Europejski  -  Międzynarodowy